کمیته علمی داخلی
مهدی سنایی
رئیس
دکتر مهدی سنایی، دانشیار مطالعات روسیه، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: msanaei [at] ut.ac.ir
تلفن: +982161119271
رضا دهقانی
دبیر کمیته علمی
دانشیار مطالعات غرب آسیا و جنوب آفریقا،‌ دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rdehghani [at] ut.ac.ir
تلفن: +982161119275
سید اسدلله اطهری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: athary.asadolah [at] yahoo.com
کمیته علمی بین المللی
سید فرید العطاس
عضو کمیته علمی
استاد جامعه شناسی دانشگاه بین المللی سنگاپور
پست الکترونیکی: socsfa [at] nus.edu.sg
کمیته علمی داخلی
بهرام امیراحمدیان
عضو کمیته علمی
دانشکده مطالعات جهان
پست الکترونیکی: bahram1329 [at] gmail.com
رحمت حاجی مینه
عضو کمیته علمی
‌استادیار روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: hajrahmat [at] gmail.com
حسین دهشیار
عضو کمیته علمی
استاد روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: h_daheshiar [at] yahoo.com
کمیته علمی بین المللی
کاآن دیلک
عضو کمیته علمی
مدیر انجمن مطالعات ایرانی ترکیه
پست الکترونیکی: kaandilek [at] gmail.com
تلفن: +90 312-4321824
کمیته علمی داخلی
جواد رکابی شعرباف
عضو کمیته علمی
استادیار مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا،‌ دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sharbaf [at] ut.ac.ir
تلفن: +982161119323
کمیته علمی بین المللی
رومن سمباتیان
عضو کمیته علمی
کرسی مطالعات ایرانی در کالیفرنیا
پست الکترونیکی: rsmbatya [at] uci.edu
کمیته علمی داخلی
نوذر شفیعی
عضو کمیته علمی
دانشیار روابط بین الملل،‌ دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: shafiee2 [at] hotmail.com
سعید شکوهی
عضو کمیته علمی
استادیار مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی و قفقاز، دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: shokoohi [at] atu.ac.ir
سید جواد صالحی
عضو کمیته علمی
استادیار علوم سیاسی، دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: salehi [at] shirazu.ac.ir
تلفن: +9871136134804
سعید رضا عاملی
عضو کمیته علمی
استاد ارتباطات و مطالعات امریکا،‌ دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ssameli [at] ut.ac.ir
تلفن: +98216119287
امیر بهرام عرب احمدی
عضو کمیته علمی
استادیار مطالعات آفریقا، ‌دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: arabahmadi [at] ut.ac.ir
تلفن: +982161119325
ابراهیم متقی
عضو کمیته علمی
استاد علوم سیاسی،‌ دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: emottaghi [at] ut.ac.ir
عباس محمدنژاد
عضو کمیته علمی
دکتری مطالعات امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی
پست الکترونیکی: abbas.mohammadnejadip [at] gmail.com
کمیته اجرایی
رحمت حاجی مینه
دبیر اجرایی
‌استادیار روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: hajrahmat [at] gmail.com
فرناز نوری
عضو کمیته اجرایی
کارشناس انجمن ایرانی مطالعات جهان و فصلنامه World Sociopolitical Studies
پست الکترونیکی: f.noori36 [at] yahoo.com
الهه گلذاری
عضو کمیته برگزاری
فارغ التحصیل رشته مطالعات جنوب آفریقا، دانشکده مطالعات جهان
پست الکترونیکی: golzari1511 [at] yahoo.com