به منظور ارسال چکیده ها و مقالات خود و همچنین استفاده از خدمات ثبت نام و شرکت در همایش چند جانبه گرایی در سیاست خارجه ایران؛ ظرفیت ها و راهبردها ابتدا در سایت ثبت نام نموده تا کد کاربری و رمز ورود برای ورود و استفاده از سامانه همایش برای شما ارسال گردد. سپس با استفاده از اطلاعات ارسالی و ورود به سایت اقدام به ارسال چکیده، مقاله و یا ثبت نام به جهت شرکت در همایش نمایید.