ارسال چکیده مقاله

 پس از ورود به سایت، با درنظر گرفتن آخرین مهلت برای ارسال چکیده و یا مقاله کامل و همچنین رعایت کامل ضوابط نگارش، اقدام به ارسال آنها نمایید. ابتدا با رفتن به سربرگ مقالات و انتخاب گزینه ارسال و پیگیری مقاله و سپس کلیک بر روی ارسال چکیده مقاله جدید به صفحه مشخصات نویسندگان رهنمون می شوید. در آن قسمت فرم مشخصات نویسندگان که شامل عنوان کامل مقاله، چکیده (با توجه به تعداد حروف اعلامی کمیته علمی همایش) و همچنین کلیدواژه ها است را تکمیل نمایید. در مرحله بعد با وارد نمودن توضیحات تکمیلی در مورد چکیده و یا مقاله ارسالی، اقدام به ارسال نمایید. تاییدیه دریافت چکیده ارسالی به آدرس شما به جهت پیگیری های آتی و اعلام نتیجه ارسال خواهد شد.


ارسال اصل مقالات

از تمامی محققان و نویسندگان گرامی خواهشمند است مقالات خود را براساس شیوه نامه زیر تنظیم و از طریق سامانه همایش ارسال کنند.

ـ ارسال چکیده و اصل مقاله تنها از طریق وب سایت همایش و پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور در پانل شخصی برای هر متقاضی امکان پذیر است؛ چکیده و مقالاتی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

ـ کمیته علمی همایش از تمامی مقالاتی که حاصل یافته های علمی نویسنده و واجد ایده های نو باشد استقبال می کند.

ـ زبان همایش فارسی و انگلیسی است لذا نویسندگان می توانند به هر یک از زبانهای مذکور مقالات خود را ارسال کنند.

ـ هرگونه تصمیم‎گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی و داوران همایش است.

ـ  مسولیت صحت و سلامت علمی مقاله به عهده صاحب مقاله خواهد بود.

ـ مقاله نباید قبلا در همایش های دیگر ارایه یا در مجلات دیگر چاپ شده باشد.

ـ لازم است در مقاله نام، محل کار، تلفن و ایمیل نویسنده درج شود.

ـ چکیده مقاله بین 150 تا 300 کلمه شامل  هدف ، پرسش و یافته های پژوهش باشد و تعداد واژگان کلیدی بین 3 تا 6 واژه باشد. درج نام و عنوان نویسنده ، محل کار و تلفن و ایمیل وی در چکیده ضروری است.

ـ  برای نگارش مقالات فارسی از فونت 14 B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت14 Times   New Roman  استفاده شود.

ـ حجم مقالات نباید بیش از 8000 هزار کلمه یا 20 صفحه تایپی بیشتر باشد.

ـ مقاله باید منطبق بر ساختار مقالات علمی شامل چکیده ، کلید واژه ، مقدمه ، متن مقاله ، نتیجه و فهرست منابع باشد.

ـ نحوه ارجاع به شیوه APA  ( درون متنی) بر اساس نام خانوادگی مولف ، ابتدای نام کوچک نویسنده، سال انتشار اثر و صفحه باشد. در مورد مقالات دانشنامه ای به این ترتیب باشد: نام خانوادگی مولف، سال انتشار، نام مدخل ، صفحه

ـ نحوه نگارش کتاب در فهرست منابع به این شیوه باشد: نام خانوادگی ، نام یا حرف اول نام (سال انتشار کتاب)، عنوان کتاب ، نام شهر محل انتشار ، نام انتشارات.

مثال: دلاور، علی (۱۳۸۲)، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (ویرایش سوم)، تهران، نشر ویرایش

ـ نحوه نگارش مقاله در فهرست منابع به این ترتیب باشد: نام خانوادگی، نام و یا حرف اول نام (سال انتشار مقاله)، عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله، صفحه شروع و پایان مقاله

مثال:عسگری، محمود(1389)رویکردی انتقادی به نظریه قدرت نرم،فصلنامه راهبرد دفاعی، ش28، صص61-86

ـ نحوه نگارش پایان نامه در فهرست منابع:  نام خانوادگی، نام، (سال دفاع از پایان نامه)، عنوان پایان نامه، مقطع دفاع ، نام دانشگاه ، نام شهر

مثال: علیین، حمید(۱۳۸۵)، تربیت سیاسی از دیدگاه امام علی علیه السلام، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شاهد، تهران.

نحوه ارجاع به سایت های اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده ، نام، موضوع مقاله، تاریخ اخذ مطلب، نشانی سایت